តើអ្នកគាំទ្រអ័ព្ទនឹងផ្តល់ជូននូវជម្រើសប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេ?

មានវិធីជាច្រើនដែលអាចធ្វើឱ្យបរិយាកាសជុំវិញរបស់យើងត្រជាក់និងកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពក្តៅ។ បរិយាកាសក្តៅកាត់បន្ថយកម្រិតថាមពលនៃរាងកាយរបស់យើងហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងលើការងារណាមួយឡើយ។ យើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅពេលសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ព្រោះការបញ្ចេញញើសចេញពីរាងកាយរបស់យើងនឹងកាន់តែច្រើន។ ដូច្នេះដើម្បីបន្ថយសីតុណ្ហភាពនៅជុំវិញរបស់យើងឧបករណ៍ត្រជាក់មួយចំនួនគួរតែមាន។ មនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពត្រជាក់សម្រាប់ផ្ទះឬការិយាល័យរបស់ពួកគេ។ ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺតិចប៉ុន្តែវាមិនមានអនាម័យនៅក្នុងពេលវេលាតិចទេហើយត្រូវការសំអាតនិងថែទាំជាប្រចាំ។

មានជម្រើសថ្មីដែលគេហៅថា អ្នកគាំទ្រអ័ព្ទ ដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់នៅឡើយទេ។ អ្នកគាំទ្រអ័ព្ទ មិនត្រូវការការថែទាំទៀងទាត់ដូចជាការលាងសំអាតនិងមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្លិនមិនល្អ។ អ្វីដែលវាត្រូវការគឺត្រូវបំពេញទឹករាល់ថ្ងៃដែលគ្រាន់តែជាចំណែកតូចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់។

ចូរយល់ពីរបៀប អ្នកគាំទ្រអ័ព្ទ ជាជម្រើសល្អប្រសើរជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ជាការពិតណាស់ការចំណាយដំបូងនៃ អ្នកគាំទ្រអ័ព្ទ គឺច្រើនជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែវាស៊ីទឹកតិចជាងមុនក្នុងការធ្វើខុសនិងបន្ថយកម្តៅជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ ទោះបីជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនសូវថ្លៃក៏ដោយពួកគេប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនដើម្បីដំណើរការវាជាបន្តបន្ទាប់។ បើគានទឹកប់ន់ក្នុងធុងទឹកជាក់វាមិនអាចធ្វើ ឲ្យ បរិសានល្អទ។ ហើយការប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនក្នុងពេលខ្វះទឹកធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាជម្រើសមិនល្អ។

ការសម្អាតជាទៀងទាត់ កង្ហារអ័ព្ទ មិនចាំបាច់ដើម្បីចៀសវាងក្លិនមិនល្អ។ អ្នកគាំទ្រអ័ព្ទ មានប្រសិទ្ធភាពបញ្ឈប់រុយនិងសត្វល្អិតមិនល្អហើយបោសសំអាតធូលីនិងជក់បារីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសត្រជាក់ល្អដោយការពារយើងពីបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗ។ ចំណែកធុងទឹកនិងកំរាលទឹករបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវការសំអាតជាប្រចាំដើម្បីចៀសវាងក្លិនមិនល្អ។ សត្វរុយនិងសត្វល្អិតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់អាចចូលក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានយ៉ាងងាយហើយធូលីនិងផ្សែងមិនអាចបញ្ឈប់បានឡើយ។ នេះច្រើនតែបង្កើតបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗ។

បើ អ្នកគាំទ្រអ័ព្ទ វាត្រូវបានដាក់នៅខាងក្រៅដូចជាផ្ទះបៃតងបន្ទាប់មកវាអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់រុក្ខជាតិដោយបង្កើនកម្រិតសំណើមនិងធ្វើឱ្យត្រជាក់ដល់តំបន់ជុំវិញ។ ឃ្លាំងក៏ប្រើដែរកង្ហារអ័ព្ទ ដើម្បីរក្សារបស់របររបស់ពួកគេឱ្យនៅស្រស់ដើម្បីឱ្យវាកាន់តែទាក់ទាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រក្សាសំណើមរុក្ខជាតិឬរក្សាផលិតផលដែលអាចបរិភោគបានស្រស់មិនអាចធ្វើបានដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយ។

កង្ហារអ័ព្ទsអាចត្រូវបានដាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងងាយចល័តនិងគ្របដណ្ដប់បានតិចបំផុត។ ពេលផ្លុំខ្យល់កង្ហារអ័ព្ទ មិនបោះដំណក់ទឹកនិងធ្វើឱ្យកន្លែងជុំវិញសើម។ ចំណែកឯម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ភាគច្រើនធំបើធៀបនឹងកង្ហារអ័ព្ទs និងត្រូវការទំហំច្រើនជាង កង្ហារអ័ព្ទ។ ពួកគេត្រូវការការខិតខំដើម្បីផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតនិងតម្រូវឱ្យមានតំបន់ជាក់លាក់សម្រាប់ពួកគេ។ វាពិតជាបោះដំណក់ទឹកដែលពេលខ្លះគួរអោយរំខាន។

ដូច្នេះដើម្បីបន្ថែមសំណើមនៅខាងក្នុងផ្ទះប្រសិនបើមានខ្យល់ចេញចូលមិនមាន កង្ហារអ័ព្ទ ឈរជាជម្រើសប្រសើរជាង។ វាហួតទឹកគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពលើសនិងផ្តល់នូវបរិយាកាសល្អប្រសើរជាងមុននៅជុំវិញ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា -២០២១